fuckbook

čtvrtek 9. prosince 2010

Demonsrace proti spalovně v Karviné!!!


Třídění a recyklace má přednost před pálením odpadů,
platí to i pro Moravskoslezský kraj
Dne 17.12.2010 se uskuteční v 15°° hod. v Karviné – Fryštátě protestní shromáždění občanů pod názvem „Bubnování pro zdraví“ z důvodu hrubého porušování zákonů o ochraně životního prostředí, zákonů EU o nakládání s odpady, včetně listiny základních práv a svobod, ale i ústavy ČR!
Do tohoto nejhůře znečištěného prostředí, nejen v ČR, ale i Evropě, chtějí naší političtí představitelé postavit spalovnu komunálního odpadu, která je velice tendenčně zpracována na složení spalovaného Německého odpadu!

Občanské sdružení FRYGATO - EKO upozorňuje, že třídění a recyklace má mít před pálením odpadů přednost. Moravskoslezský kraj na svých internetových stránkách věnovaných třídění odpadů postavil recyklaci a pálení odpadů na stejnou úroveň. Způsoby nakládání s odpady rozdělil hierarchicky pouze na tři stupně, kde recyklace a spálení odpadů jsou shodně na druhém místě.

Nyní platná česká odpadová legislativa dělí způsoby nakládání s odpady hierarchicky na pět stupňů:
  1. omezení vzniku odpadů – například nákupem do vlastních obalů nebo kompostováním odpadů doma nevzniká žádný odpad
  2. opakované použití – například nákupem nápojů v zálohovaných obalech nebo oděvů v second-handech
  3. materiálové využití – například třídění odpadů do přistavených kontejnerů a jejich následná recyklace či kompostování
  4. energetické využití – například výroba bioplynu z vytříděných kuchyňských odpadů, nebo pálení plastů nevhodných k recyklaci v cementárnách, či spálení odpadků v spalovně komunálních odpadů
  5. skládkování – uložení odpadů na skládku

Přitom debata, o tom jaký způsob nakládání s odpady by měl být podporován, zde probíhala poslední tři roky při projednávání rámcové směrnice o odpadech. Rámcová směrnice o odpadech, která je závazná pro všechny členské státy EU, upřednostňuje recyklaci. Návrhy na třístupňovou hierarchii, s recyklací na stejné úrovni jako spalování odpadů, byly zamítnuty i hlasy českých europoslanců.

Evropa se shodla na tom, že recyklace má mít před pálením odpadů přednost a to platí také pro Moravskoslezský kraj.

Může se to zdát jako slovíčkaření, ale ve skutečnosti to ilustruje přístup kraje k odpadům. Pětistupňová hierarchie říká, že kraj má tři možnosti jak snížit množství odpadů předtím, než přistoupí k jejich pálení. Právě Moravskoslezský kraj má obrovské rezervy v omezování vzniku odpadů a jejich opakovaném používaní. Samotnou kapitolou jsou velmi špatné recyklační služby, většina domácností vůbec nemůže třídit kuchyňské a zahradní odpady, které tvoří třetinu všech odpadů v popelnicích. Ostatně míra recyklace komunálních odpadů se u nás pohybuje kolem 20 %, v Německu je to třikrát a v Belgii čtyřikrát více.“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se ve svém „Programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“ zavázal k postupům, které povedou ke zlepšení zdejšího nejhoršího životního prostředí, nejen v ČR, ale v celé Evropě!
Tel.: 605 720 726
 Žádné komentáře: