fuckbook

sobota 12. března 2011

Zamyšlení nad časem a hodnotami

Čas přestává existovat ve chvíli, kdy jsou děje ve společnosti uzavřeny ve statickém cyklu. Což se při nadvládě aktuálního světosystému prakticky děje. Jak procesy v životě člověka, tak život samotný se díky komodifikaci všeho uzavřel v statickém cyklu stále opakovaných činností, kdy čas samotný má smysl jen ve vztahu produkce hodnoty, jejímž smyslem a výstupem je jen nekonečná akumulace kapitálu. Východiska jsou dvě - buď upadnutí do konformity, tedy žádná změna - buď v důsledku ztráty nadějí, nebo jednoduše neprokouknutí mechanismů určujících chod světa, nebo aktivní revolta. Žijeme v éře, kdy mi přijde, že slovo zboží je odvozeno od zbožňovat, nebo zbožšťovat. V éře postavení zboží na trůn, nahrazením za předchozí autoritu boha. Veškeré dění, od samotných procesů lidského bytí až po procesy ve správních celcích jsou podřízeny nekonečné produkci hodnoty, která svou hodnotu dávno ztratila a čím víc dochází ke zbytečné nadprodukci nepotřebných věcí, tím tato "hodnota" nabývá až absurdní zrůdnosti. Dokud bude lidem smyslem bezmyšlenkovitý nadkonzum, budou se stále utužovat základy systému, který vše podřizuje této "hodnotě", která je dále utužována masami.

Žádné komentáře: