fuckbook

pátek 21. června 2013

Aktuální petice a otevřené dopisy sdílené na stránkách časopisu Sedmá generace

 • Petice k transparentnímu výběru lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu zde
 • Evropská iniciativa za základní příjem jakožto lidské právo zde
 • Mezinárodní výzva k záchraně Arktidy a vyhlášení arktického území za chráněnou oblast zde.
 • Nespalujme, recyklujme!— petiční výzva za omezení používání spaloven a efektivnější recyklační zákony zde.
 • Zachraňme stromy! — petice za lepší legislativní rámec ochrany dřevin rostoucích mimo les zde.
 • Podporu výzvě k výhlášení Lazecké remízky, fragmentu lužního lesa, za přírodní památku, můžete vyjádřit zde
 • Mezinárodní petice Avaazu požadující celosvětovýzákaz obchodu se lvími kostmi zde.
 • Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice zde
 • Petice Za obnovu zemědělské krajiny, usilující o zlepšení zemědělské politiky a konceptu rozvoje venkova zde.
 • Podpora silné a účinné Úmluvě o obchodu se zbraněmi, o které bude v červnu 2013 jednat OSN zde
 • Ke kampani namířené proti francouzské letecké společnosti Air France, poslední velké letecké společnosti přepravující primáty, kteří jsou dále využíváni jako pokusná zvířata, se můžete přidat zde
 • List ministrovi dopravy, požadující zavedení mýtného pro nákladní automobily na všechny typy silnic, které bude vést k menšímu hluku, čistšímu vzduchu a bezpečnějším silnicím, naleznete zde
 • Petici za veřejné půjčování kol pro Prahu, určenou pro představitele města, naleznete zde
 • Petici za pěší zónu na Smetanově nábřeží, kterou organizuje iniciativa Auto*mat, naleznete zde
 • Výzvu českým supermarketům, aby přestali nabízet ohrožené druhy ryb nebo ryby ulovené destruktivní metodou, zveřejnili trvale udržitelní nákupní politiku pro ryby a mořské plody, a poskytli spotřebitelům informace o přesném místě ulovení a metodě lovu, naleznete na stránkách Greenpeace, zde
 • Výzvu k doplnění seznamu evropsky významních lokalit soustavy Natura 2000 o Labské údolí a toho vyplývající zákaz dalšího budování technických staveb na tomto území můžete podpořit zde
 • Přidejte se k naléhavé výzvě prezidentu Putinovi, aby znovu umožnil fungování Svazu původních obyvatel ruského severu (RAIPON), kterému Ministerstvo spravedlnosti pozastavilo z nejasných důvodů do dubna 2013 činnost. RAIPON funfuje už téměř dvaadvacet let a kromě jiného aktivně bojuje za ochranu Arktidy. Naleznete ji zde
 • K petici Člověk a voda – petice za lepší zacházení s vodou, která kromě jiného požaduje ochranu vodních toků, mokřadů, nejcennějších druhů vázaných na vodu a přírodních stanovišť, se můžete připojit zde
 • Petici indické vládě za schválení zákona, který by zakazoval dětskou práci pod čtrnáct let, naleznete zde
 • Petici S.O.S pro migranty v Evropě požadující lepší imigrační politiku Evropské unie můžete podepsat zde
 • Emailovou petici eurokomisaři pro životní prostředí Janezu Potočniku, podporující schválení zákona pro udržitelné využívání půdy a přijetí půdní stopy jakožto ukazatele monitorujícího evropskou potřebu půdy v globálním měřítku, naleznete zde
 • Dopis americkému prezidentovi Obamovii, požadující úplné zakázání průmyslové těžby ropy v Arktidě naleznete zde
 • K petici Co vytřídíš, neplatíš! za vyšší recyklaci a spravedlivým poplatkům za odpad stojícím na principu kdo „více třídí, platí méně“ se můžete přidat zde
 • Souhlas s tím, že by měli jaderné společnosti platit za škody na jejich reaktorech spůsobených nehodou ve Fukušimě, můžeteb vyjádřit zde
 • E-mail ministrovi zemědělství požadující schválení reformy lesního zákona, která by zajistilazdravější hospodaření v české krajině, můžete odeslat zde
 • Petici americké vládě proti schválení užití transgeního losose pro lidskou konzumaci naleznete zde
 • Proti používání pesticídu v zemědělství, drasticky znižujících kolonie včel, můžete zasáhnot zde
 • Svůj podpis pod dopis ekvádorskému prezidentovi proti těžbě ropy v odlehlé divočině Amazonského pralesu můžete připojit zde
 • Podpis pod petici požadující klasifikovat ničení životního prostředí jako trestný čin můžete připojit zde.
 • Za odmítnutí plánů indonéské vlády vykácet chráněný prales v Acehusese se můžete zasadit v dopise prezidentu Susilu Bambango Yudhoyonovi, který naleznete zde
 • E-mail norskému premiérovi, požadující zastavení dohody norského Statoilu s ruským Rosněftem o těžbě ropy v ruské části Arktidy, naleznete zde
 • Pomoci prosazovat lidská práva tam, kde selhávají vlády, a vyzvat Evropskou unii k tomu, ať zasáhne a učiní přítrž diskriminaci, které dennodenně čelí Romové, můžete zde.
 • Vyzvat ředitele velkých textilních firem ke zpřísnění bezpečnostních a požárních opatření v Bangladéši můžete zde

Žádné komentáře: