fuckbook

neděle 14. července 2013

Jak si vyhledat pole s geneticky modifikovanou úrodou?

zdroj:GREENACTION.CZ

Mnohým lidem brání v realizaci svých snů pouze nedostatek informací. Někdo by si možná rád přál vidět na vlastní oči, jak roste nebo neroste taková transgenní plodina. Tímto textem bychom chtěli pomoci různé informace zprostředkovat, nikoliv navádět k nezákonné činnosti. Vše vyhledat a zpracovat bylo poměrně náročné, takže si toho prosím patřičně važte…
V České republice je celkem asi 20 – 25 polí s geneticky modifikovanou úrodou ve venkovním prostředí a jedná se o pokusné plochy a nikoliv zatím o komerční produkci. Pole, která se nacházejí ve venkovních prostorech, jsou více nebo méně přístupné. O geneticky modifikovaných rostlinách v uzavřených prostorech tzv. “režim uzavřeného nakládání” se nám mnoho informací zjistit nepodařilo, ale přístupnost u nich nemusí být mnohdy nijak velký problém. Seznam polních pokusů včetně specifikace místa, označení a dalších bližších podmínek můžete nalézt na webu Ministerstva (“pro rozkrádání”) životního prostředí zde (pro anonymní prohlížení stránek M(R)ZP a mapových portálů doporučujeme aplikaci TOR. V informacích uvedených v povolení jsou navíc obsažena čísla parcel vyhledatelných skrze katastr nemovitostí Shrnutí nejdůležitějších informací můžete najít na následujících řádcích.

Žádné komentáře: