fuckbook

středa 17. července 2013

Jedno z vyjádřeni k situaci v Českých Budějovicích

zdroj: www.pravamira.webs.com
Jeden z projevů, který zazněl na akci za pokojné soužití v Českých Budějovicích. Muž se na poklidném shromáždění nebojí označit kořeny problému a to je sociální nerovnost, nezaměstnanost, rasismus a laxní a znuděná česká veřejnost, která hledá náhradní nepřátele a uplatňuje princip kolektivní viny na těch nejchudších a nejbezbrannějších.

Žádné komentáře: