fuckbook

čtvrtek 11. července 2013

PETICE za zákon o Národním parku Šumava

Lidé svým hospodařením mění tvář krajiny. Posláním národních parků je pak uchovat v moři civilizovaného světa ostrovy nedotčené přírody. Pouze tady můžeme vidět, jak vypadá prales se staletými stromy a tlejícími kmeny nebo divoká řeka. Důležitá je ochrana všech fází vývoje přírody a jejích přirozených proměn v závislosti na změnách okolního prostředí. Právě kvůli této fascinující podívané jsou národní parky vyhledávaným místem turistického ruchu.

Žádáme Vás, abyste přijali takový zákon o Národním parku Šumava:
 1. ve kterém bude hlavním cílem národního parku ochrana přírody; ostatní činnosti budou možné jen do takové míry, kdy neohrozí vzácnou přírodu;
 2. který zachová přinejmenším současnou rozlohu území ponechaného přírodě, tj. 30 % národního parku, a stanoví jeho postupné rozšíření alespoň na 50 % do roku 2030 tak, jak je to stanovené už v současném plánu péče o národní park z roku 2000 a jak je to obvyklé v ostatních evropských národních parcích;
 3. a který omezí další výstavbu tak, aby nezničila šumavskou krajinu.
Děkujeme.
Petiční výbor:
 • MVDr. Jaromír Bláha, Hnutí DUHA,
  trvale bytem Na kole 726, 263 01 Dobříš, oprávněný jednat jménem petičního výboru
 • Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.,
  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, trvale bytem Prostřední Svince 35, 382 32 Velešín
 • Petr Vacek,
  herec, trvale bytem Nad pískovnou 1470/45, 140 00 Praha 4

Žádné komentáře: